Hakkımızda

Türk Kooperatifçilik Kurumu, ilk Cumhurbaşkanımız Yüce Atatürk’ün direktifleriyle 20 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Kuruluş tarihindeki adı “Türk Kooperatifçilik Cemiyeti” ydi. 1948 yılında Türk Kooperatifçilik Kurumu adını aldı. Kurucu Başkan İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord .Prof. Muammer Reşit SEVİG’dir.

1933 Yılı Yönetim Merkezi İstanbul’ dan Ankara’ya Taşındı. 1946 Yılından bu yana Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluş Amacı;

Kooperatifçilik alanında bilimsel çalışmalar yapmak, kooperatifçilik düşüncesini Türkiye’ye yaymak ve Kooperatifçiliği sevdirip yaygın bir biçimde uygulamaya koymaktır. Yüce Atatürk tarafından, Türk Tarih ve Dil Kurumları gibi aynı yıllarda bir bilim kurumu olarak kurdurulmuştur.

Kurum İlk ve orta dereceli okullara kooperatifçilik dersi konması, kooperatifçilik günü kutlaması yapılması ve üniversitelerde kooperatifçilik bölümleri açılması konularındaki girişimlerinde olumlu sonuçlar almıştır.

1983 yılında “Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı” nı kurarak, kooperatifçilik öğrenimi gören lisans ve lisansüstü yüksek öğretim öğrencilerine burs vermeye başlamıştır.

Her yıl 21 Aralık’ta okulların açık olduğu dönemde “Kooperatifçilik Günü” Temmuz ay ının ilk cumartesi günü ise “Dünya Kooperatifçilik Günü” Kutlaması yapılmakta; Şiir, yazı ve resim yarışmaları düzenlenmekte, konferanslar verilmektedir.