Çalışma Kurulları

SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMA KURULU

Prof. Dr. Muharrem ÇETİN – muharremcet@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet BAŞ – mehmetbas@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU (Bşk.) – hozudogru@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman OKUR (Rap.) – kotevoglu@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Can ŞAHİN – can.sahin@hbv.edu.tr

DANIŞMA ARAŞTIRMA VE DÖKÜMANTASYON ÇALIŞMA KURULU

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN(Bşk.) – ihsanerdogan@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU(Rap) – hozudogru@gmail.com

Doç. Dr. Selami ERYILMAZ – eselami@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZER – kadirozer@hbv.edu.tr

Yusuf ÜSTÜN – ysfstn@hotmail.com

DIŞ MÜNASEBETLER ÇALIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN – meharsster@.gmail.com

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN – enveraydogan@gmail.com

Prof. Dr. Muharrem ÇETİN – muharremcet@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet BAŞ (Bşk) – mehmet.bas@hbv.edu.tr

Araş. Gör. Burak ÜNLÜÖNEN – burakunluonen@hbv.edu.tr

Araş. Gör. Gülfiz E. DEMİRDAĞ – gulfizer@gmail.com

Araş Gör. Burak EKMEKÇİOĞLU – burak.ekmekcioglu@gmail.com

KOOPERATİFÇİ KADINLAR ÇALIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY (Bşk.) – afuatersoy@gmail.com

Doç. Dr. Selma AYTÜRE (Rap) – selma_ayture@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ERSOY – yyersoy65@gmail.com

MEVZUAT VE ÜYE İNCELEME ÇALIŞMA KURULU

Prof. Dr. Nurettin PARILTI (Bşk.) – nurettinparilti@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN – meharsster@gmail.com

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY – afuatersoy@gmail.com

Prof. Dr. Nevzat AYPEK – nevzataypek@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman OKUR (Rap) – kotevoglu@gmail.com

YAYIN ÇALIŞMA KURULU

Prof. Dr. Nurettin PARILTI (Bşk.) – nurettinparilti@gmail.com

Prof. Dr. Serdar SAĞLAM – sersaglam2@yahoo.com

Prof. Dr. Mehmet BAŞ – mehmet.bas@hbv.edu.tr

Araş. Gör. Nuriye VAROL GÖNEN – nuriye.varol@hbv.edu.tr

Araş. Gör. Sezin AKSOY – sezin.aksoy@hbv.edu.tr

BİLİMSEL TOPLANTI, EĞİTİM VE KONGRE ÇALIŞMA KURULU

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN – enveraydogan@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN – meharsster@gmail.com

Prof. Dr. Turhan ÇETİN – cetin.turhan@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet BAŞ (Bşk.) – mehmet.bas@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Cemalettin AKTEPE (Rap.) – c.aktepe@hbv.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi M. Burak ÜNLÜÖNEN – mburakunluonen@gmail.com

Araş. Gör. Nuriye VAROL GÖNEN – nuriye.varol@hbv.edu.tr