Raşit Sevgi

Ord.Prof.Muammer Raşit SEVİG
Darülfünun Emini

Prof.Dr. Hasan Tahsin AYNİ

Prof.Dr. Hasan Tahsin AYNİ
Darülfünun Müderrisi

Ord.Prof. İbrahim Fazıl PELİN

Ord.Prof. İbrahim Fazıl PELİN
Darülfünun Müderrisi

Prof. Münir SERİN

Prof. Münir SERİN
Darülfünun Müderrisi

Prof. A.Mithet METYA

Prof. A.Mithet METYA
Darülfünun Müderrisi

Prof. M.Zühtü İNHAN

Prof. M.Zühtü İNHAN
Darülfünun Müderrisi

Prof.Dr. Muhlis Ethem ETE

Prof.Dr. Muhlis Ethem ETE
Darülfünun Muavini

Yunus Nadi ABALIO?LU

Yunus Nadi ABALIOĞLU
Muğla Mebusu

Alaaddin Cemil TOP�UBA?I

Alaaddin Cemil TOPÇUBA?I
İktisat Muharriri ve İstanbul Mebusu

 

2022 © KOOPKUR | Türk Kooperatifçilik Kurumu. Her hakkı saklıdır