Danışma-Araştırma Eğitim Faaliyetleri

Danışma-Araştırma Faaliyetleri; Kooperatifçilik konusuyla ilgili danışmanlık, yeni araştırmaları desteklemek ve yapılmış araştırmaların basılması olmak üzere üç ana grupta yürütülür. Danışmanlık hizmetiyle ilgili olarak çeşitli kooperatif idarecilerinin, kooperatifçilikle ilgili kuruluşların, kooperatiflerin ve şahısların bildirmiş oldukları sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirilerek ilgililere iletilmektedir.

Yayın Faaliyetleri

Kurum kuruluş yılından beri gösterdiği faaliyetler arasında önemli bir yeri olan yayın çalışmaları sürdürülmekte olup 1999 yılından itibaren kooperatifçilik yıllığı hizmete sunulacaktır.

Süreli Yayınlar

1.Karınca Kooperatif Postası Dergisi

1934 yılında yayın hayatına başlayan bu dergi, aylık bir dergi olarak kurulduğu yıldan bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Kooperatif alanında ilmi bir başvuru kaynağıdır. Dergide çeşitli ilim, fikir ve sanat haberlerine yer verilerek okuyucular bilgilendirilmektedir.

2.Karınca Kardeş

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda1988 yılından bu yana Nisan ve Ekim Aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan Karınca Kardeş, Karınca’nın eki olarak dağıtılmaktadır. Karınca Kardeş, geleceğin kooperatifçileri olacak çocukların yazı, şiir, resim vb. eserlerine yer vermekte, büyük ilgi görmektedir.

3.Kooperatfiçilik Dergisi

Kooperatifçilik sahasında bilimsel araştırma ve makalelerin yayınlandığı bu dergi, her yıl olduğu gibi üç ayda bir yayınlanmaktadır. Bu dergi 118. sayısından itibaren hakemli bir dergi olmuştur. Genç araştırmacılarının ve üniversite mensuplarının çalışmaları bu dergide değerlendirilmekte, çıkan yazıların ilmi kariyerleri için referans olarak takdim etmektedirler.

4.Cooperation in Türkiye

Bu dergi yurt dışındaki kooperatfiçilere ve öteki ilgililere hitap etmektedir. Dergi İngilizce ve Almanca yayınlanmakta kooperatifçilik çalışmalarının yanısıra tarihi ve kültürel değerlerimize önem vererek ülkenin tanıtılmasına katkıda bulunmaktadır.

Diğer Yayınlar

Kooperatifçilik Yıllığı

Kooperatif düşüncesinin akedemik seviyede incelenmesi ve araştırılmasına katkı sağlamak amacıyla 1991 yılında alınan bir karar gereği her yıl bir “Kooperatfiçilik Yıllığı” çıklarılmaktadır. Kooperatfiçilik ve sosyal bilimler alanlarında çalışan araştırmacılarla, yazarların makaleleri, kooperatifçilik istatistikleri, mevzuat değişiklikleri, yeni yayınlar ve çeşitli kooperatifçilik bilgilerinin yer aldığı yıllık bu alandaki boşluğu dolduracak niteliktedir.

Dış Münasebetler ve Kongre Faaliyetleri

Bu faaliyetler çerçevesinde dış ülkelerden gelen yayınlar taranmış tercüme edilerek kooperatfiçilik konusunda çalışanlara faydalı olması için Karınca Dergisinde yayınlanarak Türk Kooperatif Kamuoyuna sunulmaktadır. Kurum adına yurt dışında toplantılara katılan temsilcilere program konusunda yardımcı olunmaktadır.

Kutlama ve Basın Halkla İlişkiler Faaliyetleri

30 Haziran-5 Temmuz döneminde kooperatifçilik kutlamalarına devam edilmektedir. 30 Haziran 1936 da Mustafa Kemal Atatürk’ün Silifke Tekir Çiftliği’nde Tarım Kredi Kooperatifini kurup, kendisininde 1 numaralı üye olmasının yıldönümü nedeniyle geleneksel hale gelen Ankara ve İçel ilçesinde iki ayrı programla kooperatifçilik kutlamaları yapılmaktadır.

'21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Kuruluş Günü' kutlamaları; Ankara Burdur, Konya-Ereğli ve Şanlıurfa illerinde yapılmaktadır. Kooperatifçiliğin gelişmesi ve kamuoyunda istenilen ölçüde yaygınlık kazanması amacıyla çalışmalar yapan, yazı yazan programlar düzenleyen basın ve yayın organlarına kooperatifçilik hizmet ödülü verilmektedir.

Bu faaliyetler çerçevesinde Anadolu Basını takip edilmekte, Radyo ve Televizyonda çeşitli kooperatifçilikle ilgili programlara katılınmaktadır.

Mevzuat ve Üye İnceleme Faaliyetleri

Kooperatifçilikle ilgili mevzuat ve organizasyonlar takip edilmekte, Kurumu ilgilndiren gelişmeler kuruma yansıtılmaktadır. Kuruma üyelik başvuruları değerlendirilmektedir.

Arşiv ve Dokümantasyon Faaliyetleri

Bilgisayar sistemi ve programları güncelleştimek yoluyla okuyuculara daha iyi hizmet verme faaliyetleri yürütülmektedir. ICA bünyesinde oluşturulan kooperatif istatistikleri için Türkiye Kooperatifçiliği konusunda istatistiki döküman sağlanmaktadır.

Kooperatifçi Kadınlar Faaliyetleri

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlamaları faaliyetleri için bir takım araştırma faaliyetleri yapılmaktadır.

Denetleme Faaliyetleri

Kurum faaliyetler ile ilgili çalışmalar zamanla denetlenmektedir.

2022 © KOOPKUR | Türk Kooperatifçilik Kurumu. Her hakkı saklıdır