• 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Uygulanmasında Kooperatiflerin Durumu ve Sorunları (IV.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebliğler)
 • Çeşitli Ülkelerde Toprak Reformu Uygulamaları
 • Kooperatifçilik Bilgisi
 • Büyük Mağazacılık ve Tüketim Kooperatifçiliği
 • X. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebliğler
 • Türkiye Ekonomisinde Tarımsal Amaçlı Kooperatifçilik İşletmeleri
 • Kooperatiflerin Dış Ticaret Açısından Milli Ekonomiye Katkıları
 • Köy Kalkınma Kooperatiflerinde Yönetim
 • XI.International Turkish Cooperative Congress Papers
 • Türkiye’de Kooperatiflerin Verimli Çalışmaları Açısından Yatay ve Dikey Bütünleşme Haraketleri
 • Tarımsal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tarımına Uygulanabilirliği
 • Marketing Functions On Foreign Trade In Turkey and In The United States Of America
 • ‘Dünyada Mekan’ Konut Kooperatifleri-Seminer-Tebliğleri
 • ‘Bir Lokma Bir Hırka’ Tüketim Kooperatifleri-Semineri Tebliğleri-
 • XII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebliğler
 • XII.International Turkish Cooperative Congress Papers
 • Türkiye’de Kooperatiflerin Avrupa Topluluğu Bünyesine Entegrasyonu –Seminer Tebliğleri
 • ‘Kooperatifler ve Özelleştirme’ Seminer Tebliğleri
 • XII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi İngilizce-Almanca Tebliğler
 • 1992 Kooperatifçilik Yıllığı
 • Milli Hakimiyet İktisadı, Sosyal ve Temelleri Sempozyumu Tebliğler
 • 1993 Kooperatifçilik Yıllığı
 • XV. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebliğler
 • Türkiye’de Kooperatifçilik
 • XVI.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebliğler
 • XVI.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi İngilizce-Almanca Tebliğler
 • Trakya’da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yıldönümünde Türk Kooperatifçilik Kurumu
 • Türkiye’de Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü ve Önemi
 • XVII.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebliğler
 • XVII.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi İngilizce-Almanca Tebliğler
 • Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kooperatif İşletmeciliği Yönünden Analizi
 • Türkiye’de Kooperatifçilik

 

* Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerine %25 iskontolu olarak satılır.

2022 © KOOPKUR | Türk Kooperatifçilik Kurumu. Her hakkı saklıdır