KURULLAR

Yazan: Selim Ozkan  |  07 Oca 2020  |  5274 gösterim

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY (Başkan) – afuatersoy@gmail.com

Prof.Dr.Nurettin PARILTI(Başk. Yrd.) – nurettinparilti@gmail.com

Prof.Dr.Mehmet ARSLAN(Muhasip) – meharsster@gmail.com

Prof. Dr. Nevzat AYPEK – nevzataypek@gmail.com

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN-enveraydogan@gmail.com

Prof. Dr. Turhan ÇETİN-cetin.turhan@gmail.com

Prof. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU – hozudogru@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet BAŞ – mehmet.bas@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Cemalettin AKTEPE – c.aktepe@hbv.edu.tr

Dr. Öğrt. Üyesi Abdurrahman OKUR – kotevoglua@gmail.com    a.okur@hbv.edu.tr   

Dr. Öğrt. Üyesi Kadir ÖZER – kadir.ozer@hbv.edu.tr

DENETLEME KURULU

Prof. Dr. Muharrem ÇETİN – muharremcet@gmail.com

Doç. Dr. Emine ÖNER KAYA – eonerkaya@gmail.com

Dr. Cemil ŞENEL  -  cemilsenel@gmail.com

HAYSİYET DİVANI

Hüsnü POYRAZ

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN – ihsanerdogan@hbv.edu.tr

Özdemir ÜNSAL